Garancija i reklamacija

Naručivanjem robe na sajtu www.tehnomgm.rs kupac se obavezuje da prihvati uslove garancije i reklamacije.

 

Garancija i Reklamacija

 

Naša firma garantuje da je svaki proizvod 100% nov, bez oštećenja i spreman za upotrebu. Garancija na proizvode je 6 meseci od datuma kupovine za toner kasete i baterije u vagama, za ostale proizvode je naznačena u opisu proizvoda.

 

Svi proizvodi koji se vraćaju moraju biti u orginalnoj ambalaži, neoštećeni. Po zakonu o zaštiti potrošača svi troškovi povrata robe padaju na teret Kupca.

 

Reklamacija se ne prihvata u slučajevima:

 

 • ako je problem nastao iz uzroka nestručnog rukovanja sa proizvodom
 • ako je problem nastao iz razloga mehaničkog oštećenja,
 • ako je predmet reklamacije bila podvrgnuta popravci ili prepravci pre reklamacije
 • ako je potrošni materijal (toner kaseta)istrošen zbog usled normalnog korišćenja.

 

 

Neispravna roba

 

Garantujemo ispravnost robe koju ste naručili. Ukoliko ste primili neispravan proizvod kontaktirajte nas što pre a najkasnije 2 dana od dana prijema tog proizvoda. Posle tog roka reklamacije nećemo razmatrati. Svi troškovi vraćanja proizvoda padaju na teret Kupca. Neispravan proizvod treba da vratite na vaš teret, jer nismo u mogućnosti da otkupninom preuzmemo pošiljke. Nakon prijema neispravnog proizvoda naša firma će u zakonom predviđenom roku izvršiti kontrolu neispravnog proizvoda i ako se konstatuje neispravnost, naša služba će neispravan proizvod zameniti novim ili osposobiti stari za upotrebu.

 

Proces vraćanja proizvoda

 

Kupac koji namerava vratiti neispravan proizvod mora prvo kontaktirati nas i u pismenoj formi navesti:

 • uzrok reklamacije
 • broj računa prema kojem je prizvod isporučen
 • naziv, adresu i kontakt telefon,kontakt mail
 • reklamaciju možete poslati elektronskim putem (e-mail: office@tehnomgm.rs) ili poštom na našu adresu Vojislava Ilića 127 11000 Beograd.

 

U skladu sa zakonom o zaštiti potrošača:

 

Potrošač ima pravo prigovora na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu zbog nedostataka.

Ovlašćeno lice odlučuje o prigovoru sto je pre moguće a najkasnije u roku od osam dana od dana podnošenja prigovora.

Ako je prigovor osnovan zbog nedostatka na proizvodu, potrošač ima pravo na:

 1. zamenu kupljenog proizvoda za nov proizvod, odnosno proizvod odgovarajuće marke (modela, tipa) ili
 2. da mu se vrati iznos plaćen za taj proizvod u visini maloprodajne cene tog proizvoda na dan vraćanja ili
 3. otklanjanje nedostatka na proizvodu.
preloader