Slide
TEHNO MGM VAGE

Digitalne vage Tehno MGM su sertifikovane vage za trgovinu i proizvodnju

Slide
VAZDUŠNE ZAVESE

Uštedite energiju potrebnu za zagrevanje i hlađenje prostorija, sprečite prodor prašine, insekata, dima i ostalih izvora zagađenja

TEHNO MGM posluje na tržištu Srbije kao i zemalja u okruženju sa ciljem da poveća konkurentnost i kvalitet poslovanja u oblasti VAGA ZA MERENJE  prilagođenih širokom spektru različitih sektora poslovanja. Pažljivom analizom potreba tržišta i kupaca uspeli smo da obezbedimo VAGE CENA najboljih na tržištu.

TEHNO MGM proizvodi pouzdane precizne proizvode, koje odlikuje odličan kvalitet, cene,sertifikati i koji su usklađeni sa relevantnim industrijskim standardima

Osnovne delatnosti:

PRODAJA VAGA (različitih modela i opsega merenja 3kg,6kg,15,kg,20kg30kg,40kg,60kg,100kg,150kg,200kg,300kg,500kg,1000kg,1500kg …)

  • DIGITALNE VAGE ZA MERENJE ROBE
  • PROFESIONALNA VAGA ZA KUHINJU
  • MAGACINSKE VAGE(platformske vage)
  • TRGOVAČKE VAGE

Usluge iz oblasti merenja mase:

  • BAŽDARENJE VAGA(u skladu sa važećim zakonima i ostalim podzakonskim aktima Republike Srbije i po važećim standardima kvaliteta odobrenih od strane nadležnog ministarstva)
  • SERVIS VAGA (u zavisnosti od modela i namene vaga,vage za kuhinju,vage za prodavnicu,vage za pijace,vage za laboratorije,različite vrste industrijskih vaga)
  • ETALONIRANJE VAGA(po trenutno aktuelnim standardima od strane ATSa.)

Takođe u ponudi imamo i VAZDUŠNE ZAVESE za sve vrste vazdušnih barijera u oblasti proizvodnje i prodaje u prehrambenoj industriji.

preloader