Prikazani svi od ukupno 6 rezultata

Prikazani svi od ukupno 6 rezultata

Digitalne vage Tehno MGM su sertifikovane vage za trgovinu i proizvodnju. Svaka vaga se isporučuje baždarena sa mogućnošću odabira maksimalnog kapaciteta merenja. Za vage CA, C8 i CL1 maksimalni kapacitet merenja je 6, 15 i 30kg, dok su vagu IM5 dostupni kapaciteti merenja od 60, 150 i 300kg.

Sve vage iz naše ponude poseduju EU i domaće sertifikate o pregledu tipa Diirekcije za mere i dragocene metale. Sertifikate možete pogledati na sledećem linku.

VAGE,VAGE ZA MERENJE

Su instrumenti koji se koriste za merenje mase(težine) predmeta(robe) ili objekata koji su predmet merenja.Po načinu rada odnosno metodi po kojoj izračunavaju masu(težinu)  mogu se podeliti na  mehaničke i digitalne vage

DIGITALNE VAGE (ELEKTRONSKE VAGE)

Ovaj model vaga radi tako što za  merenje(izračunavanje težine) koristi Merne ćelije (merni  pretvarač,senzori za vage),takođe kod merenja većeg kapaciteta može se koristiti i više mernih ćelija(najčešće kod kamionskih vaga i kolskih vaga kao i kod magacinskih vaga većeg kapaciteta od 500kg) koje se preko razvodne kutije spajaju i signal šalju do indikatora DIGITALNE VAGE na kome se on očitava.

MEHANIČKE VAGE

Rade po principima prelamanja sila i čiste mehanike pa zbog toga za svoj rad ne koriste električnu energiju već prostu mehaniku.

BAŽDARENE VAGE

(LEGALNE ZA TRGOVINU ILI ODOBRENE ZA TRGOVINU)

ŠTA ZNAČI LEGALNE ZA TRGOVINU (BAŽDARENE VAGE)?

Zakonom je definisano da sva oprema za vaganje koja se koristi u komercijalnoj primeni u kojoj se proizvod prodaje po težini mora biti potvrđena kao LEGALNA ZA TRGOVINU (BAŽDARENA,OVERENA) što je u Srbiji definisno zakonom o Metrologiji i podzakonskim aktima.

Ukratko to znači da je svaka vaga pojedinačno podvrgnuta strogom nizu ispitivanja kako bi se osiguralo da je dovoljno tačna i da odgovara svojoj nameni u skladu sa rešenjem o odobrenju tipa izdatim od Direkcije za mere i dragocene metale.

Ili prosto da se pre prodaje obavlja BAŽDARENJE VAGA(OVERAVANJE VAGA)

MOGU LI RAZLIČITE VAGE DATI RAZLIČITE TEŽINE?

Odgovor na ovo pitanje krije se u modelu vage odnosno da li je legalna za upotrebu(baždarena) ili je za kućnu namenu,ako su dve vage različitih proizvođača a istog kapaciteta merenja baždarene(legalne za upotrebu) onda rezultati merenja moraju biti isti  ili u malim granicama odstupanja.Sa druge strane Kućne vage ili Kineske digitalne vage koje nisu baždarene obično daju različite rezultate merenja zato je cena tih vaga dosta niža nego CENA BAŽDARENE VAGE.

KOJE SU VAGE NAJPRECIZNIJE?

VAGE ZA MERENJE  su uređaji pomoću kojih korisnik određuje težinu tereta (koja se izražava u gramima-gr ili kilogramima-kg) pa se zbog toga nazivaju neautomatskim vagama,vage ovog tipa mogu imati jednu od četiri klase tačnosti.

Klasa I je najtačnija(najpreciznija) a klasa IV  najnepreciznija.

Šta je vaga klase 3 i 4 (III)?

Vaga klase III  je

DIGITALNA VAGA ZA PRECIZNO MERENJE za industrijsku ili komercijalnu upotrebu, uključujući VAGE ZA MERENJE:

 • Vage za merenje robe
 • Vage za merenje hrane
 • Vage za merenje voća i povrća
 • Industrijske vage za merenje
 • Magacinske vage
 • Platformske vage
 • Paletne vage
 • Kamionske vage,Kolske vage,Drumske vage
 • Trgovačke vage
 • Vage za prodavnice
 • Pijačne vage,Pijačarske vage

ova klasa vaga ima najmanje 500 a najviše 10.000 Podeljaka.

Šta je vaga klase 2( II)?

Vaga klase II su Precizne vage koje kada je verifikacioni interval od 1 do 50 mg minimalan broj podeljaka 100 dok je maksimalan broj podeljaka 100.000.U slučaju kada je verifikacioni interval veći od 100 mg minimalan broj podeljaka je 5000 a maksimalan 100.000

U ovu grupu vaga spadaju:

 • Precizne laboratorijske vage(apotekarske vage)
 • Zlatarske vage(vage za merenje zlata,srebra i drugih dragocenih metala
 • Kuhinjska vaga(Precizna vaga 0.01 200 gr)

Šta je vaga klase 1( I )?

Vage klase I, su idealne za precizan laboratorijski rad(LABORATORIJSKE VAGE), imaju najmanje 50.000 Podjeljaka. Prikazuju rezultate u koracima od 1 mg ili preciznije. Najčešće su to ANALITIČKE VAGE koje se ocenjuju klasom I Smatraju se najpreciznijim vagama

Sve ove klase vaga od I do IV ako su u javnoj upotrebi I preko njih se vrši naplata po zakonu moraju da budu BAŽDARENE VAGE.