Prikazani svi od ukupno 8 rezultata

Broj proizvoda na stranici 9 12 18 24

Prikazani svi od ukupno 8 rezultata

Šta je vazdušna zavesa?

 

Osnovna namena vazdusne zavese je stvaranje vazdušne barijere (štita) i sprečavanje nepoželjnog protoka vazduha  kroz otvorena vrata (najčešće se montira iznad ulaznih vrata sa unutrašnje strane prostora) između prostora sa različitim klimatskim parametrima (spoljašnji – unutrašnji prostor, prostor između dve prostorije).

Najćešće se radi o ulaznim vratima u objekat, ali i vratima između prostorija sa različitim namenama pa tako i temperaturama. Montažom  vazdušne zavese  se postiže zaštita unutrašnjeg klimatizovanog prostora od prodora  hladnog ili toplog vazduha, čestica prašine, insekata, neugodnih mirisa i ostalih zagađenja.

 

Da li su vazdušne zavese efikasne?

 

Kod efikasnosti su dve stvari ključne:

pravilna montaža, što podrazumeva da se uređaj montira što bliže izlazu (u praksi se dešava da ljudi kod montaže vazdušnih zavesa uređaj udalje i do 80 cm od ulaznih vrata zbog lakše montaže,  u tim slučajevima korisnik neće biti zadovoljan)

Izbor adekvatnog modela, svi modeli u tehničkim karakteristikama imaju minimalnu I maksimalnu visinu montaže(postavljanja) kao i širinu koju pokrivaju.Ako se ispoštuje visina i model (da ne ostaje slobodnog prostora pored uređaja) Vazdušna zavesa montira na visini za koju je predviđena biće. Vazdušna zavesa može da spreči mešanje vazduha između dva prostora od 60 do 80% i samim tim možemo tvrditi da je Apsolutno efikasna.

 

Da li vazdušne zavese sprečavaju ulazak mušica?

 

Kao i kod predhodnog pitanja ključna stvar su pravilna montaža kao i odabir adekvatnog modela. U zavisnosti od veličine letećih insekata (komaraca,mušica…) čiji ulazak želite da sprečite birate i model, tako da obična vazdušna zavesa može da bude od koristi za manje insekte dok za sprečavanje ulaza većih insekata i mušica bi trebale da se koriste industrijske vazdušne zavese.

Da, primerena vazdušna zavesa može da spreči ulaz mušica u zaštićeni prostor.