Blog

BAŽDARENJE VAGA

Predstavlja proveru tačnosti vage,razlikuju se dve vrste baždarenja vaga.

Baždarenje novih vaga predstavlja proces pri čemu proizvođač vaga angažuje imenovano telo za overavanje merila mase kako bi proverilo tačnost vaga i da li je vaga u skladu sa odobrenjem tipa merila koji je izdala direkcija za mere i dragocene metale.

Ako je sve u redu Imenovano telo(koje je u tu svrhu imenovano od nadležnog ministarstva)lepi nalepnice čime štiti vagu od otvaranja i izdaje SERTIFIKAT O USAGLAŠENOSTI na kome su jasno naglašeni MODEL VAGE,TIP VAGE i SERIJSKI BROJ VAGE.

Takva provera se zove prvo overavanje merila ili PRVO BAŽDARENJE VAGA

Čime merilo postaje VAGA LEGALNA ZA TRGOVINU (SCALES LEGAL FOR TRADE)

Periodično baždarenje vaga je proces kojim kontrolno telo na zahtev koji može da podnese SERVIS VAGA ili vlasnik merila proverava da li je vaga u skladu sa odobrenjem tipa i da li su rezultati merenja zadovoljavajući.Ako merilo mase zadovoljava sve gore navedeno lepi se četvrtasta nalepnica koja u sredini ima dvocifreni broj koji označava godinu do kada važi žig na vagi,ista nalepnica je podeljena na četiri dela koji predstavljaju kvartale godine,jedan od kvartala je izbušen i označav kvartal godine do koje je merilo baždareno(žigosano)

POPRAVKA DIGITALNE VAGE

 

Prilikom svake popravke vaga SERVIS VAGA je dužan da kada se završi POPRAVKA DIGITALNE VAGE angažuje kontrolno telo koje će uraditi BAZDARENJE VAGA pri čemu je zamena određenih delova na merilu mase koji se menjaju usled istrošenosti ili fizičkog oštećenja.

POPRAVKA VAGE pored gore navedenog(zamene delova)podrazumeva i da se po završenom servisu radi KALIBRACIJA VAGA koju takođe radi SERVIS ZA VAGE.

KALIBRACIJA znači da serviser ulaskom u servisni mod vrši PODEŠAVANJE VAGE na taj način što u jednom trenutku stavlja TEGOVE ZA VAGU odgovarajuće klase tačnosti i to memoriše,čime se ceo postupak POPRAVKE DIGITALNE VAGE završava nakon čega sledi BAŽDARENJE VAGA.

Baždarenje vaga cena

Ova usluga zavisi zavisi od više faktora:

  • Klase tačnosti vage,opšteg stanja vage,ispravnosti vage na primer nije ista cena bazdarenja trgovačke vage,precizne vage(vaga za zlato),kamionske vage( VAGA ZA KAMIONE,MOBILNA KAMIONSKA VAGA,Kolske vage)
  • Lokacija vage takođe utiče na cenu različite su cene za:
  • Baždarenje vaga Beograd,Baždarenje vaga Novi Sad, Baždarenje vaga Valjevo samim tim što u Beogradu i Novom Sadu imate više firmi koje rade Bazdarenje vaga i cena je sve povoljnija dok je u manjim gradovima cena veća.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *