Blog

Predstavlja proveru tačnosti vage,razlikuju se dve vrste baždarenja vaga. - Baždarenje novih vaga predstavlja proces pri čemu proizvođač vaga angažuje imenovano telo za overavanje merila mase kako bi proverilo tačnost vaga...

Ono što se u narodu naziva BAŽDARENJE VAGA ili ŽIGOSANJE VAGA u skladu sa zakonom o metrologoji naziva se overavanje merila. Baždarenje ili overavanje merila se radi na svim merilima koja...

Od pronalaska digitalne ili elektronske vage krajem prošlog veka, otvara se pitanje koja je tačnija digitalna ili mehanička vaga? Digitalne vage se obično smatraju tačnijim jer se automatski resetuju na nulu...

preloader