Blog

KAKO SE BAŽDARI VAGA?

Ono što se u narodu naziva BAŽDARENJE VAGA ili ŽIGOSANJE VAGA u skladu sa zakonom o metrologoji naziva se overavanje merila.
Baždarenje ili overavanje merila se radi na svim merilima koja se koriste u komercijalne svrhe i preko kojih se vrši naplata pa tako u skladu sa zakonom moraju se Baždariti:

VAGE ZA PIJACU (vage za merenje voća) VAGE ZA PILJARE, VAGE ZA MESARE, VAGE ZA PRODAVNICE, VAGE ZA KUHINJU (u restoranima i ostalim objektima gde se koristi VAGA ZA MERENJE ROBE)

VAGE ZA PEKARE i na svim drugim mestima gde se preko VAGE ZA MERENJE VRŠI PRODAJA.

Da bi vaga mogla da se Baždari mora da ima uverenje o odobrenju tipa izdato od direkcije za mere i dragocene metale,što znači da svaki model vage pre overavanja i samim tim puštanja u upotrebu mora da proveri direkcija.

Razlikuju se dve vrste overavanja merila

Prvo overavanje merila i redovno overavanje merila.

Prvo overavanje merila trenutno overava IMENOVANO TELO koje posle provere svake vage pojedinačno izdaje sertifikat o usaglašenosti gde potvrđuje da vaga meri u skladu sa dozvoljenom greškom tipa vage i da su na vagi ugrađeni identični delovi i softver kako je opisano u odobrenju tipa.PRODAJA VAGA se radi tako da kupac dobija SERTIFIKAT O USAGLAŠENOSTI KAO I DEKLERACIJU O USAGLAŠENOSTI na kojoj je jasno istaknut datum izdavanja i računa se da je vaga baždarena dve godine(važi za vage do 9000 kg) od izdavanja sertifikata jer žigovi i nalepnice nemaju na sebi datume izdavanja.

Kod redovnog overavanja BAŽDARENJE VAGE obavlja KONTROLNO TELO koje posle provere tačnosti i provere da li je vaga u skladu sa odobrenjem tipa lepi nalepnice sa kojih se može očitati do kog kvartala koje godine je BAŽDARENA VAGA

2 thoughts on “KAKO SE BAŽDARI VAGA?

 1. Mile Jovanovic kaže:

  BAŽDARENJE VAGA je nekada radila državna kontrola mera a danas rade privatne laboratorije,to je razlog zašto se i cena Baždarenja vaga promenila.
  Sve vage koje se koriste u prodaji bi trebale da budu žigosane overene tu spadaju:
  Vage za merenje robe
  Vage za merenje voća i povrća
  Vage za borovnice
  Magacinske vage do 150 kg
  Magacinske vage do 300 kg
  Digitalne vage za merenje hrane u restoranima
  Vage za prodavnice-Trgovačke vage
  Vage za merenje na otkupnim mestima i mnoge druge
  Kad je u pitanju PRODAJA VAGA cena Digitalnih vaga nije uvek dokaz kvaliteta i garancije vage.
  PROIZVODNJA VAGA je danas mnogo jednostavnija što za rezultat ima niže cene kako novih vaga tako i nize cene BAŽDARENJA POLOVNE VAGE.

 2. Jovan kaže:

  BAŽDARENJE VAGA ili ŽIGOSANJE VAGA je zakonska obaveza svakoga ko ima vagu preko koje se radi prodaja.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *